THỂ LỆ CUỘC THI

Nhằm nâng cao nhận thức về chuyển đổi số trong các lĩnh vực hoạt động của Tổng công ty Điện lực miền Nam; đồng thời đẩy mạnh hoạt động truyền thông về chuyển đổi số trong toàn đơn vị, Tổng công ty tổ chức “Cuộc thi ảnh về chuyển đổi số”... Chi tiết

ẢNH TRƯNG BÀY