Thể lệ


THỂ LỆ "CUỘC THI ẢNH VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ"

    Nhằm nâng cao nhận thức về chuyển đổi số trong các lĩnh vực hoạt động của Tổng công ty Điện lực miền Nam; đồng thời đẩy mạnh hoạt động truyền thông về chuyển đổi số trong toàn đơn vị, Tổng công ty tổ chức
“Cuộc thi ảnh về chuyển đổi số”.

  I. Đối tượng dự thi:
     Toàn thể CBCNV trong Tổng công ty Điện lực miền Nam.
     (Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo cuộc thi này không được tham gia dự thi).
  II. Thời gian:
    - Thời gian nhận bài dự thi: Từ ngày 07/06/2021 - 07/09/2021
    - Hình thức nhận ảnh dự thi: Từ ngày 07/06/2021, bắt đầu nhận ảnh dự thi qua website: https://cuocthianh.evnspc.vn. Thông tin hỗ trợ cuộc thi, xin liên hệ C. Nguyễn Thanh Hằng – Ban truyền thông EVN SPC, ĐT: 0395.393.292.
    - Thời gian thông báo kết quả: Tháng 10/2021.
  III. Cơ cấu giải thưởng:
    + 01 Giải Nhất: 8.000.000 đồng.
    + 02 Giải Nhì: 5.000.000 đồng/giải.
    + 03 Giải Ba: 3.000.000 đồng/giải.
    + 20 Giải Khuyến khích: 1.000.000 đồng/giải
  IV. Thể lệ:
  a) Điều kiện:
   -    Tác phẩm dự thi là chùm ảnh, tối thiểu 05 (năm) ảnh màu hoặc trắng đen thể hiện liên quan đến các lĩnh vực chuyển đổi số của Tổng công ty. Mỗi tác giả gửi tham dự tối đa 02 (hai) tác phẩm. Mỗi chùm ảnh không quá 10 (mười) ảnh. Các ảnh dự thi không cắt ghép, can thiệp nội dung, scan/chụp lại hoặc dùng phần mềm chỉnh sửa.
   -    Ảnh phải có chú thích đầy đủ, cụ thể cho từng ảnh đơn trong bộ ảnh. (Tác phẩm ảnh không có chú thích đầy đủ sẽ bị loại).
   -    Những tác phẩm ảnh có cùng nội dung chủ đề của cuộc thi này, đã được giải thưởng từ EVN hoặc EVNSPC, Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam và Báo Ảnh Việt Nam thì không được tham gia dự thi. Tuy nhiên tác giả có thể gửi các tác phẩm này kèm theo Chứng nhận để tham gia trưng bày hoặc phục vụ quảng bá, tuyên truyền cho mục đích phi thương mại trên trang web của Báo Ảnh Việt Nam, trang web EVNSPC và sẽ được trả nhuận ảnh theo quy định. Đối với các tác phẩm được xét chọn trưng bày trong triển lãm ảnh của EVNSPC cần kèm theo ảnh copy Bằng Chứng nhận giải thưởng đã được cấp.
   -    Những tác phẩm ảnh có cùng nội dung chủ đề của cuộc thi này, đã được giải thưởng hoặc trưng bày triển lãm trong các cuộc thi ảnh trước đây do các đơn vị khác tổ chức được quyền tham gia dự thi.
   -    Người đứng tên tác giả ảnh dự thi phải chịu toàn bộ trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền liên quan tới tác phẩm của mình.
   -    Ban tổ chức được sử dụng ảnh đoạt giải để trưng bày triển lãm, quảng bá, tuyên truyền cho cuộc thi và hoạt động của EVN SPC với mục đích phi thương mại. Đối với việc sử dụng ảnh vào các mục đích khác phải thực hiện đúng theo các quy định của pháp luật hiện hành.
   -    Ảnh vi phạm bản quyền, thể lệ cuộc thi hay không đúng quy cách sẽ bị lọai bỏ mà không cần thông báo trước. Sau khi công bố kết quả, nếu có bằng chứng về sự gian lận, sao chép tác phẩm hoặc vi phạm thể lệ cuộc thi, Ban tổ chức sẽ thu hồi các giải thưởng và hủy bỏ kết quả đối với những tác phẩm đó.
  b) Cách thức:
   -    Ảnh tham dự Cuộc thi là ảnh kỹ thuật số, file ảnh định dạng .jpg, với độ phân giải 300 dpi. Kích thước của chiều dài (đối với ảnh đứng) và chiều rộng (đối với ảnh ngang) tối thiểu 3.600 pixel và tối đa 5.400 pixel. Dung lượng tối thiểu mỗi ảnh là 3Mb tối đa là 10 Mb (Khuyến khích tác giả gửi ảnh gốc để đảm bảo chất lượng ảnh khi phóng lớn).
   -    Đặt tên file với với ký tự Alphabet (chữ hoa hoặc chữ thường), không sử dụng ký tự lạ như æ, ø, å… không dùng tên riêng và địa chỉ đặt tên file.  

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM